Σε αυτή την ιστοσελίδα θα βρείτε πληροφορίες για τον Νίκο Σιράγα,
τον μόνο διεθνώς αναγνωρισμένο Έλληνα καλλιτέχνη ξυλοτορνευτή.

  • Olive wood bowls, turned and pierced

  • A lesson with a beginner

  • With an intermediate student on a 3 day course

  • At work on a 61cm high genie goblet

  • The view from my house and workshop in the hills above Rethymno

  • Goblet in olive wood. Turned and carved.